Murtovaara – Kruununmetsätorppa Valtimolla

tietokirja

2008

toimittanut Netta Böök

Tilaajana Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

 

Murtovaaran talomuseo on Suomen ainoa alkuperäisellä paikallaan sijaitseva vaara-asutusmuseo, ja se on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  Runsaasti kuvitetussa, 192-sivuisessa neliväriteoksessa kerrotaan Murtovaaran rakentumisesta, restauroinnista, museokäytöstä ja asukkaista.  Livadyssä kirjoitettiin kirjaan luvut Murtovaaran pihapiirin vaiheet, Kansanrakennuksista restaurointikohteiksi (yhdessä Tapio Hämysen kanssa) sekä Rakennustekniikka Murtovaarassa.  Kirjassa on englanninkielinen yhteenveto ja kuvatekstit.

Murtovaara – Kruununmetsätorppa Valtimolla.  A crown forest croft in Valtimo.  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Joensuu 2008.