talot ja uudiskohteet

Olemme tehneet talosuunnittelua vuodesta 1991. Tärkeimpiä tavoitteita ovat rakennuksen luonteva liittyminen ympäristöönsä, kauneus, käytännöllisyys, terveet materiaalit ja rakenteet sekä pitkäikäiset, elämää ja eroosiota kestävät ja huollettavissa olevat ratkaisut. Olemme paneutuneet sekä nykyaikaisen puurakentamisen kehittämiseen että puurakentamisen perintöön.

Puurakentamista etuja ovat sen pitkät perinteet, ekologisuus, terveellisyys ja sen mahdollisuudet tulevaisuuden rakentamisessa.

Muutos- ja korjaustöissämme vanhoja rakennuksia on kunnostettu nykypäivän vaatimusten mukaisiksi ilman, että rakennusten henkeä ja vanhoja, hyviä ominaisuuksia on menetetty. Toisinaan vanhaan rakennukseen on jouduttu uudelleen puhaltamaan vanha henki, joka on aikaisemmissa remonteissa kadonnut.