maisema ja kaupunkitila

Kaupunkitila on aina kerrostunut ja historiallinen. Sen tärkeitä rakennusaineita ovat ainutkertaiset kokemukset ja jaetut merkitykset, jotka syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ja käytännöissä. Kaupunkisuunnitelmamme perustuvat lähtökohtien huolelliseen kartoittamiseen ja niiden pohjalta lähtevään, tulevaisuuteen tähtäävään muotoiluun. Ympäristön moninaiset ominaispiirteet tarjoavat runsaasti lähtökohtia paikkaan sitoutuvalle kehittämiselle.