UTVALDA PROJEKT

Här är ett litet urval av våra projekt. Vänligen besök våra finskspråkiga sidor för ett mer komplett projektarkiv. Fler projekt på kommande inom kort.

 

Lydmans hus

restaurering och ändring av användningsändamål

Sibbo gamla kyrka

restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Frugård

restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Landskap och stadsmiljö 

Stadsrummet och miljön består alltid av olika historiska lager och fragment. De unika upplevelserna och de gemensamma innebörderna som bildas då människor möts och samverkar utgör viktiga byggstenar i denna miljö. Vår stadsplanering grundar sig på omsorgsfull kartläggning av utgångsläget och formgivning med blicken mot framtiden. Vi ser otaliga utvecklingsmöjligheter inom landskaps- och stadsplaneringen, där platsens specifika särdrag står i fokus. 

 

Restaurering och renovering 

Vår kunskap inom restaurering och traditionell byggnadskonst är djupgående. Våra byggprojekt innefattar allt från museum och medeltida kyrkor till privatägda bruksbyggnader och vi har således en mångsidig erfarenhet av planeringsarbeten som berör historiska byggnader.  Då vi planerat ombyggnationer och restaureringsarbeten av historiska byggnader för att de ska uppfylla dagens krav, har vi varit noga med att beakta byggnadens särdrag och stämning för att inte gå miste om dess gamla goda egenskaper. Ibland har vi fått blåsa nytt liv i husets gamla själ, som gått förlorad i tidigare renoveringar. 

 

Hus och nybyggen  

Vi har planerat byggnader sedan år 1991. Till våra viktigaste målsättningar hör att byggnaden sitter väl i sin omgivning, att den är estetiskt tilltalande och funktionell, användning av friska, solida material och konstruktioner, samt lösningar som tål tidens tand och går att underhålla. Vi är insatta i såväl utveckling av modernt träbygge som i det traditionella träbyggnadsarvet. Fördelarna med träbygge ligger i dess långa traditioner, miljövänlighet, hälsofrämjande egenskaper samt möjligheter för framtidens byggande. 

 

Forskning och publikationer 

Vi utför byggnadshistoriska undersökningar, konstruktionsundersökningar- och konditionsbedömningar av byggnadshelheter i olika storlekar och åldrar. Vi undersöker och utvecklar byggnads- och hantverksfärdigheter samt reparationsmetoder. Bland annat har Finlands första underhållsplan för ett allmogemuseum sammanställts av Livady och en bok om traditionellt träbygge är under arbete.