Livady on arkkitehtitoimisto, jonka suunnittelutehtävät vaihtelevat yksityiskohdista kokonaisiin rakennuksiin ja kaupunkisuunnitteluun.

Olemme sitoutuneet terveelliseen, ympäristöystävälliseen ja kestävään rakentamiseen. Hallitsemme rakentamistavat vaativien museokohteiden korjaamisesta uudisrakentamiseen.

Teemme rakennus- ja korjausmenetelmien, rakennetun ympäristön ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Laadimme rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvityksiä.

Osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuotamme uutta tietoa, jota julkaisemme muun muassa alan tietokirjoina. Välitämme tietoamme myös opetustehtävissä suomalaisissa yliopistoissa arkkitehtuurin laitoksilla.

Arkkitehtitoimisto Livadylle myönnettiin arkkitehtuurin valtionpalkinto vuonna 2016. Palkinnon myöntämisperusteissa mainitaan muun muassa seuraavaa:

”Arkkitehtitoimisto Livadyn työ on valtavirrasta poikkeavaa, eettistä ja historiaa kunnioittavaa. […] Toimisto tunnetaan perinteisten puurakennusmenetelmien elvyttämisestä, alaan liittyvien työmenetelmien kehittämisestä, opetuksesta ja omakätisestä toteutuksesta.

Livadyssa perinnekorjaamiseen olennaisesti liittyvät rakennus- ja kulttuurihistoriaselvitykset on nostettu korkealle tasolle, esimerkkinä uraauurtava työ keskiaikaisten kirkkojen puisten kattorakenteiden tutkimuksessa ja korjaamisessa. Historiallisesti merkittävien ympäristöjen kehittämiseksi Livady on laatinut laajoja konseptisuunnitelmia ja korjaustapaohjeita.

Livadyn kaupunkisuunnittelu perustuu lähtökohtien huolelliseen kartoittamiseen ja niiden pohjalta syntyvään tulevaisuuteen tähtäävään suunnitteluun.

Merkittävää […] työssä on rohkeus, monialaisuus ja työn erinomainen laatu.”

 

Suomen Arkkitehtiliitto myönsi kestävän kehityksen Tunnustuspaanun Arkkitehtitoimisto Livadylle vuonna 2020 pitkäjänteisestä työstä perinteisten ja kestävien rakennustapojen parissa.

Vuonna 2021 Livady sai Alfred Kordelinin palkinnon. Säätiön palkintotoimikunta piti erityisen arvokkaana sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen.

 

Kaikki Livadyn käyttämä sähkö on tuotettu tuulivoimalla. Olemme myös sijoittaneet Lumituuli Oy:n osakkeisiin.

Livady tukee luonnonsuojelutyötä. Vuonna 2020 lahjotimme 10 000 euroa Luonnonperintösäätiölle, joka ostaa lahjoitusvaroin luonnonalueita ja rauhoittaa ne pysyvästi.

Livady on osallistunut Metsän jatkuvan kasvatuksen oppaan rahoittamiseen ja on Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n kannatusjäsen.

 

Arkkitehtitoimisto Livady on sitoutunut Finnish Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency -verkoston tavoitteisiin.
https://fi.architectsdeclare.com/

Arkkitehtitoimisto Livady

Hämeentie 4 C 11
00530 Helsinki, Finland
puh: +358 9 348 70501
livady@livady.fi

Y-tunnus: 0968433-0

Livadyn projektit kartalla (päivitetty 6/2021). Kartan rajauksen ulkopuolelle jää Villa Lante Roomassa.