Moision kartanon päärakennus

rakennushistoriaselvitys

2023

Elimäki

Tilaaja: Henrik Andersin

 

Kouvolan Elimäellä sijaitsevan Moision kartanon empiretyylisen päärakennuksen on suunnitellut Suomen arkkitehtuurihistorian keskeinen hahmo Carl Ludvig Engel vuonna 1820 toimiessaan Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehtina. Kaksikerroksinen, aumakattoinen, tiilestä muurattu empirerakennus on tiettävästi ensimmäinen Engelin Suomeen suunnittelema kartanorakennus. Sen arkkitehtuuri edustaa hänen töidensä joukossa niukkaa ja eleetöntä traditiota. Päärakennus on yksi vanhimmista Pohjois-Kymenlaakson säilyneistä kartanoista.

Moision kartanolla on 1600-luvulta alkava monivaiheinen ja rikas historia. Se on ollut usean nimekkään aatelissuvun, Elimäen kunnan, Väestöliiton ja Kouvolan kaupungin omistuksessa. Myös kartanon toiminta on ollut monipuolista.

Kartanon historiallinen arvo on yleisesti tunnustettu, ja Moisio onkin vahvasti ja monipuolisesti suojeltu. Päärakennuksen ja ylätalon ulko- ja sisätilat sekä lähiympäristö on suojeltu rakennusperintölain nojalla, minkä lisäksi koko kiinteistön alue on suojeltu kiinteänä muinaisjäännöksenä.

Yksityisomistukseen siirtynyt kartano on tarkoitus palauttaa entiseen loistoonsa. Rakennushistoriaselvitys on laadittu restaurointisuunnittelun tueksi.

Selvityksen voi ladata tästä linkistä: Moision kartanon päärakennus – rakennushistoriaselvitys