Turun kaupunkiseudun yleinen asemakaavallinen aatekilpailu

kilpailuehdotus

Naantalin Humalisto,

2004

 

Turun kaupunkiseudun yleinen asemakaavallinen aatekilpailu (5E5). Nimimerkki ”Aurinkokunta”. Lunastus.

Suunnitelma on muokannut kilpailualueen teollisen menneisyyden jäljet uuden asuinalueen identiteetin pohjaksi. 

Alue jakautuu kolmeen rakentamisvyöhykkeeseen. Näitä yhdistää kaksi keskenään risteävää puistovyöhykettä: Luolajanjärveä kohti laskeutuva luonnontilaisempi Niittypuisto ja entiselle varastoalueelle rakennettu Vallipuisto. Nämä kaksi puistoa muodostavat yhdessä pääkatujen kanssa alueen tärkeimmät julkiset tilat.

Kilpailualue on rakennettu kolmea rakennustyyppiä käyttäen, mutta tonttijako mahdollistaa myös monien erilaisten talotyyppien käytön. 

Pääkadut on linjattu siten että ne voidaan alueen vähitellen rakentuessa joustavasti yhdistää alueen muuhun tieverkkoon.