Villnäs Strandpaviljong

restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Vid kanten av Villnäs herrgårds parkanläggning står den så kallade Strandpaviljongen, som C. E. Mannerheim lät bygga under 1820-talet. Byggnaden var ursprungligen ett privat badhus, och är det äldsta kända av sitt slag i Finland. Med tempelgavel och pelare är Strandpaviljongen den enda byggnaden i Villnäs som representerar empirestilen.

Livady har i samarbete med Restart Oy planerat Strandpaviljongens restaurering. År 2020 förnyades byggnadens syllstockar, golvkonstruktionerna reparerades och pelarnas rötskador åtgärdades. Som bäst är fasadens provmålningar under arbete. År 2022 ämnas byggnaden målas om utvändigt och fönstren restaureras. Målet är att i framtiden kunna öppna Strandpaviljongen för Villnäs museigäster.

Strandpaviljongens byggnadshistoria har tidigare varit relativt okänd. Som stöd för restaureringsarbetet görs för tillfället en byggnadshistorisk undersökning.