Hoplax kasern

nybyggnation

2017-

Helsingfors

 

I Hoplax, vid den kulturskyddade stationsparken har Livady planerat ett radhus med fyra lägenheter. Byggnaden är uppförd i massiva material och har naturlig ventilation. Stenfoten är i natursten, ventilationspiporna och brandmurarna är murade av rödtegel och ytterväggarna är i limfritt Aalto Haitek-massivträ. Som luftspärr och innerväggsyta används lerputs och som isoleringsmaterial sågspån. Den nya byggnaden motsvarar till sina egenskaper så långt som möjligt bolagets övriga bostadshus; vaktstugan från början av 1900-talet och stationsbyggnaden från 1920-talet. Den gamla bastu- och tvättstugan har renoverats föra att tjäna boendet.