En bastu vid Juusjärvi

nybyggnation

Vid en lantgård i Kyrksslätt planerades en bastu i trä. Tvättrummet murades av celltegel, pelarna och balken till terrassens tak formades av rotstockar och taksparrarna av böjt kluvet virke.