Zero Arctic

kansainvälinen tutkimushanke

2019-

Zero Arctic -projektissa (2018-2020) etsitään konsepteja hiilineutraaliin ja kestävään asuinrakentamiseen arktisissa olosuhteissa, erityisesti painottaen perinnerakentamista ja yhteistyötä alkuperäiskansojen kanssa. Hankkeessa hyödynnetään sekä tieteellistä elinkaariarviointia että perinteisiin rakennusmenetelmiin liittyvää kulttuurihistoriallista aineistoa ja perimätietoa. Tutkimus keskittyy Suomeen, Kanadaan ja Japaniin. Livady vastaa Suomen tutkimuksessa perinnerakentamisen osuudesta ja raportin graafisesta toteutuksesta ja VTT elinkaariarvioinneista. Projektia rahoittaa ulkoministeriö ja koordinoi ympäristöministeriö. Projekti on yksi Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän hankkeista. Projektin loppuraportti, joka sisältää suosituksia arktiseen rakentamiseen, julkaistaan loppuvuonna 2020.