Vesikattorakenteet C.L. Engelin arkkitehtuurissa

rakennetutkimus

Smolna, Valtioneuvoston linna, Merikasarmi

Helsinki 2017

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 

 

Työn tavoitteena oli selvittää alustavasti kohderakennusten

kattorakenteiden toimintaperiaatteita, kuntoa

ja säilyneisyyttä sekä säilymistä mahdollisesti uhkaavia

tekijöitä. Lisäksi kaivattiin ehdotuksia siitä, mihin

toimenpiteisiin ja jatkotutkimuksiin kohderakennusten

ja muiden Engelin suunnittelemien ja Engelin-aikaisten

vesikattorakenteiden säilymiseksi tulee ryhtyä.

Jatkotutkimuksia varten listattiin rakennuksia, 

joissa voi olla tallella Engelin suunnittelemia

vesikattorakenteita, sekä kiinnostavia vertailukohteita ja

lähdeaineistoja.

 

Pdf-version voi ladata tästä:

 

Engelin kattotuolit Livady