Uuden ylioppilastalon kupoli

rakennushistoriakatsaus ja selvitys

2020

Tilaaja: Sweco PM Oy

Uusi ylioppilastalo, aiemmalta nimel­tään Osakuntatalo, valmistui nykyisen Manner­heimintien varrelle vuonna 1910. Torni sijait­see rakennuksen kahden toiminnoil­taan ja julkisivuiltaan erilaisen osan nivelkohdassa. Se on merkittävä niin rakennuksen jäsentelyn kannalta kuin kaupunkikuvallisestikin.

Vuonna 2019 suunniteltiin tornin ylimmän kerroksen muuttamista baariksi, minkä vuoksi Helsingin kaupunginmuseon ennakkolausunnossa kehotettiin selvit­tämään tornin kupolirakenteen muutos­töiden reunaehtoja. Baarisuunnitelmiin kuului kattorakenteen osittainen pur­kaminen näköalaparven tieltä, joten selvitystyötä tarvittiin rakenteen arvottamiseksi.

Sweco PM Oy tilasi reunaehtojen selvitystyön Livady Osakeyhtiöltä. Selvitystyöhön sisältyi suppea arkisto- ja kirjallisuuskatsaus, tilaajalta saadun rakennemallin täy­dentäminen, kenttätutkimus kupolin kattorakenteessa, keskustelut Kaupun­ginmuseon, Arkkiteh­titoimisto Soini & Horton ja tilaajan kanssa sekä raportin laatiminen.

Selvityksen pdf-versio on ladattavissa tästä: Uusi ylioppilastalo, kupolin kattorakenne.