Utsjoen kirkko

energiaremontti

2022

Utsjoki

 

Utsjoen kirkko on rakennettu intendentti Ernst Lohrmannin suunnitelmien mukaan Mantojärven länsirannalle vuosina 1850–53. Rakennusmateriaalina käytettiin läheisestä kirkkopahdasta louhittua graniittia, ja tiilet valmistettiin paikalla Tenojoen varresta nostetusta savesta. Alkujaan kirkko oli sakastia lukuun ottamatta kylmä, ja sähköt sekä öljylämmitys on asennettu vasta 1960-luvulla.

Energiaremontin taustalla oli huoli lämmityskuluista ja pyrkimys kohti Suomen evankelisluterilaisen kirkon Hiilineut­raali kirkko 2030 -strategian tavoittei­ta. Tavoitteena oli myös rakennuksen käyttömukavuuden parantaminen sekä urkujen pitäminen toimintakuntoisina.

Öljylämmitys ja siihen liittyvä vesikier­tojärjestelmä pidetään toiminnassa, kunnes ne tulevat käyttöikänsä päähän. Öljyn rinnalle energia- ja ilmastostrategian mukaiseksi energialähteeksi valikoitui ilmavesilämpöpumppu.

Lämmitysjärjestelmään liitettiin urkuparvelle sijoitetut lämminilmapuhaltimet ja kirkkoon hankittiin sähkökäyttöisiä säteilylämmittimiä. Penkkeihin lisättiin istuinpehmusteet ja alttarin polvistumispenkin verhoilu uusittiin. Tekstiilit toteutettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kurssilla, jolla 22 utsjo­kelaista naista suunnitteli­vat ja valmistivat ne yhdessä.

Kirkkotilan muutokset pidettiin erittäin vähäisinä: lämminilmapuhaltimet jäävät katseilta piiloon urkujen katveeseen ja lämpösäteilijät ovat helposti siirrettävissä varastoon, kun niitä ei tarvita.

Työssä selvitettiin myös kirkon korjaushistoriaa, ja aiemmissa vaiheissa syntyneitä riskirakenteita pyrittiin tunnistamaan ja korjaamaan. Tilojen yleisilmettä siistittiin siirtämällä putki- ja sähkövetoja seinustoilta alapohjaan ja purkamalla käytöstä poistuneita asennuksia.

Utsjoen kirkon energiaremonttiraportti