TunnustusPAANU 2020

tunnustuspalkinto

Vuoden 2021 arkkitehtipäivien yhteydessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi Arkkitehtitoimisto Livadylle kestävän kehityksen TunnustusPAANUn 2020.

 

Valintaperusteissa toimistossamme tehtävää työtä kuvailtiin seuraavalla tavalla:

”Tunnustus myönnetään pitkäjänteisestä työstä perinteisten ja kestävien rakennustapojen parissa. Jo kolmen vuosikymmenen ajan Livady on perehtynyt perinteisiin rakennusmateriaaleihin, -tapoihin ja käsityötaitoihin ja soveltanut näitä ansiokkaasti korjaus- ja uudisrakentamiskohteissa

Livady on laatinut lukuisia rakennus- ja kulttuurihistoriaselvityksiä ja tehnyt uraauurtavaa työtä esimerkiksi keskiaikaisten kirkkojen puisten kattorakenteiden tutkimuksessa ja korjaamisessa. Historiallisesti merkittävien ympäristöjen kehittämiseksi Livady on toteuttanut laajoja konseptisuunnitelmia ja korjaustapaohjeita. Livady on osallistunut aktiivisesti korjausrakentamista koskevaan keskusteluun ja kehittämistyöhön ja ollut mukana muun muassa painovoimaisen ilmanvaihdon edistämisessä.

Livadyn viimeisimpiin projekteihin on kuulunut Zero Arctic -tutkimushanke, jossa tavoitteena oli kehittää hiilineutraalin ja kestävään asuinrakentamisen konsepteja arktisille alueille. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat kohdistumaan erityisen voimakkaasti juuri maapallon pohjoisimmille alueille. Tutkimus osoitti, että arktisten alkuperäiskansojen perinnerakentaminen voi tarjota oppeja tulevaisuuden kestävälle rakentamiselle. Keinoihin kuuluvat muun muassa siirtokelpoisuus, kevyet ja uusiutuvat paikalliset materiaalit sekä sisätilojen jakautuminen eri lämpövyöhykkeisiin. Hankkeen tapaustutkimuskohteet sijoittuivat Japaniin, Kanadaan ja Suomeen. Livady suunnitteli suomalaisen tapaustutkimustalon, toimi rakennusperinteen asiantuntijana ja oli osavastuussa raportin toimituksesta.

Livady sai Arkkitehtuurin valtionpalkinnon vuonna 2016 valtavirrasta poikkeavalla, eettisellä ja historiaa kunnioittavalla työllään. Livady on elvyttänyt puurakentamisen perinnettä ja jakanut keräämäänsä monipuolista tietoa myös muille rakennusalan toimijoille muun muassa korkeakoulujen opetuksessa ja leireillä. Livady on toiminut rohkaisevana esimerkkinä monille nuoremmille arkkitehtitoimistoille.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon, jonka tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Tunnustus myönnetään yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi voivat tehdä kaikki SAFAn jäsenet. Tunnustuksen saajan valitsee ehdotusten joukosta raati, jonka muodostavat kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFAn johtokunta sekä SAFAn hallituksen edustaja. TunnustusPAANU muutettiin vuonna 2014 kiertopalkinnoksi.”

 

Juulia Mikkola ja Marko Huttunen pitivät arkkitehtipäivillä 2021 luennon ”Korjaamisen keinot kestävyyden edistäjinä”. Siinä käsiteltiin Livadyn projekteja, vastuullisen arkkitehdin työn periaatteita sekä korjausrakentamisen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. PAANU 2020 ojennettiin luennon jälkeen. Luennon voi katsoa kokonaisuudessaan tästä linkistä:

Livady Arkkitehtipäivillä 2021

Tunnustuspalkinnon myöntäminen huomioitiin myös Arkkitehtiuutisissa 7.5.2021:

https://www.safa.fi/tiedotteet/kestavan-kehityksen-tunnustuspaanu-arkkitehtitoimisto-livadyll/