TF osakuntatalo

rakennushistoriaselvitys

Urdsgjallar, Teknologföreningenin osakuntatalo

Rakennushistoriaselvitys, 2016

Espoo

Tilaaja: Teknologföreningen (TF)

 

Aikansa vapaamuotoista betonirakentamista edustava Urdsgjallar valmistui vuonna 1966 arkkitehti Kurt Mobergin piirustusten pohjalta Teknologföreningenin (TF) osakuntarakennukseksi Otaniemeen. Sen naapurina Teknillisen korkeakoulun kampusalueella oli aikansa arkkitehtuurin valtavirrasta roimasti poikkeava osakuntarakennus Dipoli, jota Urdsgjallarin arkkitehtuuri tietoisesti heijastelee. Nykyisin rakennus sijaitsee alueella, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

Rakennushistoriaselvitys tehtiin tilanteessa, jossa koko Otaniemen alueeseen kohdistuu suuria muutospaineita, jotka vaikut­tavat myös Teknologföreningenin tulevaisuudensuunnitelmiin. Selvityksen keskeisiä tavoitteita olivat osakuntataloa kos­kevan rakennushistoriallisen tiedon kokoaminen, nykytilan dokumentointi sekä rakennuksen keskei­simpien piirteiden ja arvokkaimpien osien tunnista­minen.