Tapiola muuttuu

näyttelysuunnittelu

2003

tilaajana Espoon kaupunki / Tapiolan kehittämisprojekti.

 

Tapiola muuttuu – Näkymiä puutarhakaupungin tulevaisuuteen -näyttely järjestettiin Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolan puutarhakaupungin täyttäessä 50 vuotta. Näyttelyn aiheena oli Tapiolan tulevaisuus, jota lähestyttiin kuuden teeman kautta: Kerrostumat, Osalliset, Asuinympäristö, Kaupunkikeskus, Kulttuuri-Tapiola ja Kansallismaisema. Näyttely esitteli Tapiolan muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia vireillä olevia hankkeita. Livady vastasi näyttelyn sisällöllisestä jäsennyksestä, teksteistä, näyttelyarkkitehtuurista ja graafisesta ilmeestä.