Tapiola muuttuu

näyttelysuunnittelu

2003

tilaajana Espoon kaupunki / Tapiolan kehittämisprojekti.

 

Tapiola muuttuu – Näkymiä puutarhakaupungin tulevaisuuteen  -näyttely järjestettiin Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolan puutarhakaupungin täyttäessä 50 vuotta.  Näyttelyn aiheena oli Tapiolan tulevaisuus, jota lähestyttiin kuuden teeman kautta: Kerrostumat, Osalliset, Asuinympäristö, Kaupunkikeskus, Kulttuuri-Tapiola ja Kansallismaisema.  Näyttely esitteli Tapiolan muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia vireillä olevia hankkeita.  Livady vastasi näyttelyn sisällöllisestä jäsennyksestä, teksteistä, näyttelyarkkitehtuurista ja graafisesta ilmeestä.