Talo Thorsbo

diplomityö

Puurakenteinen modulikonstruktivismi

2003

 

Jälkitulkintoja, muistelua ja faktoja sisältävä Juulia Mikkolan diplomityö julkaistiin Teknillisen korkeakoulun julkaisusarjassa 2004. Kirjassa selvitetään erään puukonstruktivismin alalajin merkitystä osana Suomen 1960-luvun konstruktivismin historiaa.

Talo Thorsbo ja moduulikonstruktivismi lowres.pdf