Snellmaninkatu 7

rakennushistoriaselvitys

2021

Helsinki

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Snellmaninkatu 7 on vuonna 1843 valmistunut empiretyylinen kaupunkikivitalo, joka toimi alun perin yksityisenä asuin- ja leipomorakennuksena. Rakennus ja samalle tontille vuonna 1906 valmistunut Kirkkokatu 14 on muutettu 1980-luvulla sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön. Asetuksella ja asemakaavalla suojeltua kiinteistöä hallinnoi nykyisin Senaatti-kiinteistöt.

Snellmaninkatu 7:n rakennushistoriaselvitys on käyttörajoitettu, turvaluokiteltu asiakirja (TLIV eli turvaluokka IV). Sitä ei anneta yleiseen jakeluun, eikä sitä myöskään ole painettu.