Sallivaara

restaurointisuunnitelma

2020

Tilaaja: Metsähallitus

 

Sallivaaran poroerotuspaikka sijaitsee Inarissa, Sallivaaran lounaispuolella. Se on yksi harvoista hyvin säilyneistä suurista poroerotuspaikoista. Alueen paristakymmenestä kämpästä neljään tehtiin kunnostussuunnitelma Metsähallituksen tilauksesta syksyllä 2020. Kämppien katteet, hirsikehikot sekä piisit olivat pääasiallisesti hyvässä kunnossa, minkä vuoksi huoltoluonteiset kunnostustyöt riittävät lähivuosien kunnostustarpeina. Kunnostustyöt suoritti Entisöinti Rinne kesällä 2022.

 

Sallivaara selvitys Livady

Sallivaara Metsähallituksen yhteenveto