Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa

rakennetutkimus

Rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssien julkaisut

2018 ja 2021

 

Historialliset kattorakenteet ovat toiminnallisen tehtävänsä ohella rakennushistoriallisia lähteitä ja osa rakennettua kulttuuriperintöä. Kattorakenteiden restauroinnissa tulisi kiinnittää huomiota sekä rakenteelliseen toimivuuteen että niiden autenttisuuteen sekä historialliseen ja rakennusarkeologiseen merkitykseen. Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa käsittelee 1600-luvun kattorakenteiden tutkimusta ja restaurointia kohteinaan Louhisaaren kartano sekä Askaisten ja Uudenkaupungin kirkot. Julkaisuissa nostetaan esiin kattorakenteiden kulttuurihistoriallinen arvo ja pohditaan kattorakenteiden tutkimusta, restaurointia ja dokumentointia ajankohtaisista, kansainvälisistä näkökulmista.

Kurssin vastaavana opettajana toimi Marko Huttunen.

 

Kurssijulkaisut pdf-muodossa:

Louhisaaren vesikattorakenteet- kurssijulkaisu 2021

Ruotsin suurvalta-ajan kattorakenteet Suomessa– kurssijulkaisu 2018

Vuoden 2021 kurssista Museoviraston julkaisema video: