Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa

rakennetutkimus

Rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssin julkaisu

2018

 

Historialliset kattorakenteet ovat toiminnallisen tehtävänsä ohella rakennushistoriallisia lähteitä ja osa rakennettua kulttuuriperintöä. Kattorakenteiden restauroinnissa tulisi kiinnittää huomiota sekä rakenteelliseen toimivuuteen että niiden autenttisuuteen sekä historialliseen ja rakennusarkeologiseen merkitykseen. Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa käsittelee 1600-luvun kattorakenteiden tutkimusta ja restaurointia kohteinaan Louhisaaren kartano sekä Askaisten ja Uudenkaupungin kirkot. Julkaisussa nostetaan esiin kattorakenteiden kulttuurihistoriallinen arvo ja pohditaan kattorakenteiden tutkimusta, restaurointia ja dokumentointia ajankohtaisista, kansainvälisistä näkökulmista.

Kurssin vastaavana opettajana toimi Marko Huttunen.

 

Selvityksen pdf-version voi ladata tästä:

Ruotsin suurvalta-ajan kattorakenteet Suomessa