Roihuvuoren ala-aste

rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvitys ja inventointi, 2014

Helsinki

Tilaaja: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Tilakeskus

 

Vuonna 1967 valmistunut Roihuvuoren koulu on malliesimerkki suomalaisesta konstruktivistisesta koulurakentamisesta. Koulun suunnitellut arkki­tehti Aarno Ruusuvuori oli 1960-luvulla yksi uuden arkkitehtuurin keskeisistä innoittajista. Koulun arkkitehtoninen arvo on tunnustettu vaikka sitä ei olekaan kaavalla suojeltu.

Roihuvuoren koulu oli selvityksen tekohetkellä kunnostuksen tarpeessa, mut­ta sen arkkitehtuurin keskeiset piirteet olivat säilyneet, ja ne olivat vaalimisen arvoisia. Arkkitehtitoimisto Livady laati tämän rakennushistorian selvityksen tekoaikana käynnissä olleen korjaussuunnittelun tarpei­siin. Tutkimus kattaa koulun rakennushistorian tarkastelun kirjallisten lähteiden ja arkistomate­riaalin kautta. Rakennuksen sen aikainen tila on selvitetty paikan päällä tehtyjen kenttätöiden ja systemaattisen valokuvausdokumentoinnin avulla. Selvityksessä esitetään tärkeimmät ominaispiirteet ja säilyneisyys. Siinä esitetään myös arvio eri tilojen toiminnallisesta ja rakennushistoriallisesta arvosta.

Korjauksen aikana puretusta koulun sivurakennuksesta laadittiin erillinen rakennushistoriaselvitys.