Puutarhurin talo

suojellun rakennuksen siirto

Nurmijärvi

 

Kartanon mailla sijainnut puutarhurin talo oli rakennettu 1800-luvun jälkipuoliskolla. Rakennus oli alkuperäisellä paikallaan jäänyt heitteille, joten sen siirto oli ainoa keino suojellun rakennuksen säilyttämiselle. Ennen siirtoa rakennuksesta laadittiin historiaselvitys, minkä lisäksi rakennuksen ulkomaalauksesta sekä sisäpintojen käsittelyistä ja lukuisista tapettikerroksista tehtiin tutkimus. Tavoitteena oli pystyttää rakennus mahdollisimman tarkoin alkuperäisen kaltaisena tiukan lainsäädännön puitteissa*. Kuisti uusittiin, jotta rakennukseen saatiin kylpyhuone. Puutarhurin talon alkuperäiset rakenteet, rakennusosat ja ilmanvaihtojärjestelmä saatiin säilytettyä muuttamalla rakennuksen status omakotitalosta huvilaksi. Rakennuksen lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä.

 

 

 

*Suomessa viranomaiset tulkitsevat rakennuksen siirron aina merkitsevän uudisrakennushanketta. Tämä hankaloittaa vanhojen hirsirakennusten kierrätystä, sillä vanha rakennus harvoin täyttää nykyisiä energiatehokkuus- ja akustiikkamääräyksiä. Varsinkin perinteisten ikkunoiden kierrättäminen on tehty lähes mahdottomaksi. Määräykset kääntyvät tarkoitustaan vastaan, sillä pitkäikäinen ja kierrätettävä rakennus on aina ekologisin vaihtoehto.