Postitalo

rakennushistoriaselvitys

2017

Helsinki

Tilaaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

 

Pääpostitalo valmistui Helsingin ydinkeskustaan vuonna 1938. Sen suunnittelijoina olivat Jorma Järvi ja Erik Lindroos sekä kokeneempi Kaarlo Borg, joka palkattiin nuorten arkkitehtien avuksi vaativaan projektiin. Yhteistyön tuloksena on rakennus, jossa oli sekä 1920-luvun klassismin että funktionalismin piirteitä.

Aikaa myöten posti- ja lennätinliikenteen tarpeisiin suunniteltu rakennus on vaiheittain otettu moni­muotoiseen toimisto- ja liikekäyttöön. Alati muuttuvat käyttötarpeet ovat tuoneet mukanaan useita korjaus- ja muutosvaiheita. Keskeisimmät tilat, kuten Pääpostisali, porraskäytävät ja eteläsiiven toimistokäytävät on kuitenkin korjattu huolellisesti entistä­vällä otteella.

Monisivuinen selvitys on jaettu kahteen osaan.