Pasilan konepaja

rakennushistoriaselvitys

Rakennushistorian selvitys ja inventointi, 2012

Helsinki

Tilaaja: VR-yhtymä

 

Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti toimia Helsingin Vallilassa noin sadan vuoden ajan. Rautateiden toiminta mittavalla konepaja-alueella loppui vuoteen 2003 mennessä. Muutos käynnistyi tämän jälkeen alueen poh­joisosasta, jonne on rakennettiin uusia asuinkortteleita. Eteläosan suuret punatiiliset konepajarakennuk­set ovat puolestaan toimineet konepajan lakkauttamisen jälkeen mm. media- ja ravintola-alan tiloina.

Säilytettävien konepajarakennusten pysyvämmän uudiskäytön suunnitteluun tarvittiin tarkkaa tietoa rakennusten historiasta ja nykytilasta. Livady sai syksyllä 2011 tehtäväkseen laatia Pasilan kone­pajan rakennushistorian selvityksen ja inventoinnin. Kustakin rakennuksesta tehtiin perusteellinen arkistotyötä ja kenttätyötä yhdistelevä osaraportti. Näiden lisäksi laadittiin konepajan kokonaisuutta ja lähiympäristöä tarkasteleva yhteen­veto. Työ koostuu kaikkiaan kahdeksasta osaraportista, ja sisältää myös katsauksen Suomen rataverkon rakentumiseen sekä Pasilan konepajan rooliin osana maamme rautatiearkkitehtuuria.

 

Selvitysten pdf-versiot voi ladata alla olevista linkeistä:

Alue- ja kaupunkirakenne

Aluskehysosasto

Kokoonpanohalli ja Maalaamo

Konttori

Paja

Ruokala ja Oppilaskoulu

Voimala

Aluerakenteet