Palaneen kartanon inventointi rekonstruktiota varten

2011

 

Asemakaavalla suojeltu kartano vaurioitui pahasti tulipalossa vuonna 2010. Rauniosta inventoitiin ja mitattiin rakennusosat: ovi- ja ikkunarakenteet sekä niiden profiilit, listat, kattopalkit, porrasaskelmat, seinä-, lattia-, välipohja- ja kattorakenteet sekä rakennusdetaljeja, kuten räystäänkannakkeet, spiira ja tuuliviiri. Mittauspiirustusten ja vanhojen valokuvien avulla tehtiin kartanon rekonstruktiosuunnitelma, jonka perusteella rakennusvalvonta oli valmis kohtelemaan talon uudelleenrakentamista korjauksena.