Paikkarin torppa

maisemahistoriaselvitys ja maisemanhoitosuunnitelma

Sijainti: Sammatti, Lohja

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin synnyinkoti ja hyvä esimerkki 1800-luvun alkupuolen maaseudun käsityöläisten elinympäristöstä. 1900-luvun alkupuolella rakennettu vahtimestarin asunto ja majatalo piharakennuksineen täydentävät museokokonaisuutta. Alueen pitkäjänteinen hoitaminen on tuottanut tulosta, sillä iso osa alueesta on nykyään luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi.

Livady toimii Paikkarin torpan maisema-arkkitehtina, jonka vuotuiset maisemasuunnittelun työt käsittävät mm. hoitotöiden kohdentamista, rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä, valvontaa ja yhteydenpitoa alueen lukuisiin toimijoihin.

Livady on tehnyt kohteesta myös rakennushistoriaselvityksen:

Paikkarin torppa: rakennushistoriaselvitys