Oy Esso Ab pääkonttori

rakennushistoriaselvitys

2013

Espoo

Tilaaja: ST1

 

Arkkitehtuuritoimisto Järvinen-Valjakan suunnittelema Esson pääkonttori valmistui Espoon Kuitinmäkeen huhtikuussa vuonna 1974. Pääkonttori oli ensimmäinen Kuitinmäen keskeisen aukion, Kuunkehrän ympärille valmistuneista rakennuksista. Kuitinmäen keskusta rakentui aukion tuntumaan vähitellen 1970- ja 1980-lukujen mittaan, suureksi osaksi Järvisen ja Valjakan toimiston laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Esson pääkonttorirakennus edusti tyyliltään 1960-luvun modulikonstruktivismia. Olari-Kuitinmäki on puolestaan kiitetty esimerkki suomalaista kaupunkirakentamista. Pääkonttorilla oli oma luonteva osansa Kuunkehrän aukion kaupunkikokonaisuudessa.

Arkkitehtitoimisto Livady sai syksyllä 2012 tehtäväkseen laatia käytöstä pois jäänyttä pääkonttorirakennusta koskevan rakennushistoriaselvityksen tuolloin käynnissä olevan kaavaprosessin taustatiedoksi. Selvitystyön tavoitteena oli selvittää rakennuksen historia sekä dokumentoida nykytilanne ennen suunniteltua purkamista. Tämän lisäksi selvityksen liitteenä on myös kaupunkikuvan ominaispiirteitä tarkasteleva osa, ”Kuunkehrän kaupunkitila ja kaupunkikuva – Selvitys ja arvottaminen”.

Oy Esso Ab:n Kuitinmäen pääkonttori purettiin vuonna 2016.