Otaniemen kampus

kulttuuriympäristöselvitys

Otaniemen keskeinen kampusalue

Kulttuuriympäristöselvitys, 2014

Espoo

Tilaajat: Espoon kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopistokiinteistöt

 

Otaniemen keskeisen kampusalueen kulttuuriympäristöselvitys laadittiin yhdessä Maisema-arkkitehtuuri MM:n kanssa tilanteessa, jossa alueelle oli suunnitteilla lukuisia rakennushankkeita ja kaavoitusta varten tarvittiin kokonaisnäkemystä.

Otaniemen kampusalue on kansainvälisesti kuuluisa kokonaisuus, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Se rakennettiin 1950-luvulta alkaen Teknillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteiseksi kampusalueeksi. Toteutus perustui alueen kokonaissuunnitelmaa koskeneen arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen, jonka olivat laatineet Aino ja Alvar Aalto vuonna 1949.

Vaikka kokonaissuunnitelma ei toteutunut kaikilta osiltaan, tuloksena oli yhtenäinen, punatiilinen kampus, jolle ovat tunnusomaisia avoimet rakennusten ja metsän rajaamat kampusviheriöt sekä väljä puistomaisuus. Keskeisen kampusalueen tärkeimmät rakennukset suunnitteli Alvar Aalto, mutta kampuksella on myös muiden arkkitehtien suunnittelemia merkittäviä rakennuksia.

Selvityksessä valotetaan, millaisiin periaatteisiin Otaniemen kampuksen rakentaminen on eri aikoina perustunut ja kuinka sen ympäristöä ja merkityksiä on tähän mennessä arvioitu. Työssä pyritään tunnistamaan ympäristön arvokkaita ja olennaisia piirteitä sekä antamaan eväitä siihen, kuinka niitä voitaisiin vaalia alueen muutoksessa. Samalla pyritään löytämään reunaehtoja uudisrakentamiselle keskeisellä kampusalueella.