Olympiakylä

tutkimus ja korjaussuunnitelma

Tutkimus ja korjaussuunnittelu

2017­–, Helsinki

Tilaajat: Yksityiset asunto-osakeyhtiöt

Olympiakylä rakennettiin Helsingin Käpylään vuoden 1940 olympialaisia varten kaupungin omistamille tonteille. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, että olympiakisojen urheilijat suunniteltiin majoitettavan myöhemmin asuinrakennuksina toimiviin, huolella suunniteltuihin kerrostaloihin. Kisat jouduttiin perumaan talvisodan vuoksi ja vuoden 1952 kisoja varten rakennettiin Olympiakylän eteläpuolelle varsinainen Kisakylä. Olympiakylä säilyi asuinalueen nimenä, vaikka sen talot eivät tarjonneetkaan majoitusta olympiaurheilijoille.

Olympiakylä rakennettiin sodan tauottamana kahdessa vaiheessa vuosien 1938–1940 ja 1948–1952 aikana. Rakennusten suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Hilding Ekelund ja Martti Välikangas. Pihat suunnitteli tunnettu puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch. Rakennuttajana toimi vuonna 1938 perustettu osuuskunta Helsingin Asuntokeskuskunta HAKA. Olympiakylä oli HAKA:n ensimmäinen projekti ja kyseessä on ensimmäinen osuuskuntamuotoinen asuinalue, joka rakennettiin yhtenäisellä suunnitelmalla ja ensimmäisiä suomalaisia yhtenäisen suunnitelman mukaan rakennettuja asuntoalueita, joissa funktionalismin ideat – rakennusten vapaa sijoittelu maastoon kapearunkoiset talot valoisine tyyppiasuntoineen – saivat toteutuksensa. Olympiakylän piste- ja lamellitalot sijoitettiin kumpuilevaan ja etelään päin laskevaan maastoon samalla säästäen mahdollisimman paljon kalliopintaa. Ekelundin sanoin ”Olympiakylän arkkitehtuuri on yksinkertaisinta mahdollista: seinäpinnat, muuriaukot, maaston muodot ja kasvillisuus ovat ainoat keinovarat.

Olympiakylä tunnustettiin jo heti valmistumisen jälkeen yhdeksi suomalaisen kaupunkisuunnittelun merkkipaaluista. Suomen Docomomo-työryhmä on valinnut Olympiakylän modernismin suomalaisten merkkikohteiden listalle. Olympiakylän muodostama rakennustaiteellisesti, puutarhahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä kokonaisuus on suojeltu vuonna 2015 voimaan tulleessa asemakaavassa, jonka tavoitteena on turvata alueen rakennusten, pihojen ja lähiympäristön säilyminen.

Livady on laatinut vuodesta 2017 alkaen Olympiakylän yksittäisten rakennusten julkisivujen ja parvekkeiden kunnostussuunnitelmia sekä ikkunoiden ja ulko-ovien kuntotutkimuksia. Suojeltujen rakennusten suunnittelutyötä on edeltänyt perusteellinen tutkimustyö, jonka yhteydessä on perehdytty Hilding Ekelundin alkuperäispiirustuksiin, arkistovalokuviin sekä muutosvaiheisiin.