Olarin ostoskeskus

rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvitys, 2017

Espoo

Tilaaja: Olarin Huolto Oy ja Kiinteistö Oy Terhilax

 

Olari edustaa 1960–1970-lukujen korkeatasoisinta lähiörakentamista Suomessa. Asuinaluetta leimaavat oman aikansa kompaktikaupunki-ihanteista kumpuavat kaavoitusratkaisut ja harvinaisen yhdenmukainen konstruktivistinen rakennustyyli. Alueen keskiössä on ostoskeskuksen, Raijalaxin asuintalon ja arkkitehtonisesti erityislaatuisen talvipuutarhan muodostama kokonaisuus. Simo Järvisen, Eero Valjakan ja Vesa Huolmanin suunnittelemissa rakennuksissa kiteytyvät koko alueen keskeiset teemat.

Rakennukset ovat vuosien varrella kokeneet melko tavanomaisen määrän muutos- ja korjausvaiheita. Arkkitehtonista perusideaa hämärtäviä laajennuksia ei ole kuitenkaan tehty ja rakennukset ovat kyenneet säilyttämään olennaisimmat tunnistettavat piirteensä.

Selvityksen pdf-version voi ladata tästä:

Olarin ostoskeskus RHS