Myllymäen torppa

restaurointikirja, maisemasuunnittelu

Lohja

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Metsineen, peltoineen, rakennuksineen ja irtaimistoineen Myllymäki oli aikanaan tuiki tavallinen torppa. Sittemmin se on muuttunut yksinäiseksi dokumentiksi eteläsuomalaisen  pienviljelijän elinolosuhteista 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella.

Strategiseksi luokiteltuna kulttuurikohteena Myllymäellä on vakaa asema valtion omistamien museoiden joukossa.

Restaurointisuunnittelun lisäksi työ sisältää maisemasuunnittelun, rakennushistoriaselvityksen, inventoinnin, dokumentoinnin ja raportoinnit.

Restaurointikirjan selailuversio:

Myllymäen torppa Restaurointikirja