Myllymäen torppa

Maisemasuunnittelu ja maisemanhoitosuunnitelma

Sijainti: Kärkölä, Lohja

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Metsineen, peltoineen, rakennuksineen ja irtaimistoineen Myllymäki oli aikanaan tuiki tavallinen torppa. Sittemmin se on muuttunut yksinäiseksi dokumentiksi eteläsuomalaisen pienviljelijän elinolosuhteista 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella. Alueen umpeutunutta maisemaa on viime vuosina avattu ja vanhaan maalaismaisemaan kiinteästi kuuluvia aitoja kunnostettu.

Livady toimii Myllymäen torpan maisema-arkkitehtina, jonka vuotuiset maisemasuunnittelun työt käsittävät mm. hoitotöiden kohdentamista, rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä ja valvontaa. Isoa osaa torpan alueesta on alettu hoitaa laiduntamalla, mikä auttaa palauttamaan alueen aikaisempaa ilmettä ja lisää alueen perinnebiotooppien lajirunsautta.