Moision kartanon ylätalo

rakennushistoriaselvitys

2023

Elimäki

Tilaaja: Henrik Andersin

 

Alun perin Elimäen vaivaistalon mielisairaalaosastoksi vuonna 1913 valmistunut Moision ylätalo edustaa niin kutsuttua klassissävytteistä jugendia. Rakennuksen symmetrinen pohjakaava juontuu suunnitelman pohjana käytetystä tyyppipiirustuksesta.

Historiansa aikana ylätalo ehtinyt toimia mielisairaalan lisäksi myös sairasosastona, kotisisaropiston opiskelija-asuntolana, majoitus- ja taidekurssitilana, taidegalleriana ja kesäkahvilana.

Koko Moision kartanon ja sen rakennusten historiallinen arvo on yleisesti tunnustettu, ja kartano on vahvasti ja monipuolisesti suojeltu. Sekä ylätalon että päärakennuksen ulko- ja sisätilat sekä lähiympäristö on suojeltu rakennusperintölain nojalla. Lisäksi koko kiinteistön alue on suojeltu kiinteänä muinaisjäännöksenä.

Yksityisomistukseen siirtynyt ylätalo on tarkoitus korjata huolella asumiskäyttöön. Rakennushistoriaselvitys on laadittu restaurointisuunnittelun tueksi ja se sisältää uutta tutkimustietoa rakennuksen suunnittelusta, tyyppipiirustusten osuudesta ylätalon arkkitehtuuriin sekä kokoaa aikaisempia tutkimuksia kattavamman sarjan ylätalon rakennuspiirustuksia.

Selvityksen voi ladata tästä linkistä: Moision kartanon ylätalo – rakennushistoriaselvitys