Matinkylän kartano ja puutarha

historiaselvitys

 

2012

Tilaaja: Espoon kaupunki / Kaupunkisuunnittelukeskus

Matinkartanontien varressa sijaitseva Matinkylän kartanon päärakennus ja puutarha ovat säilyneet fragmentteina seudun aiemmista vaiheista. Ne kertovat Matinkylän alueen asutuksen pitkästä historiasta. Kartanon nykyinen päärakennus on rakennettu 1940-luvun lopulla, sitä edeltäneen päärakennuksen tuhouduttua tulipalossa. Kartanon paikalla on kuitenkin ollut kylä ja peltomaisemaa viimeistään 1600-luvulta alkaen. Tilan pellot olivat osa Espoon eteläosien laajaa peltomaisemaa usean vuosisadan ajan.

Livady laati kartanon ja puutarhan historiaselvityksen niiden tulevan käytön suunnittelua varten. Historiallisen karttamateriaalin vertailuilla ja analysoinnilla tuotiin lisävaloa historiallisen kyläpaikan ja maisematilan kehitykseen. Rudolf Lansteen suunnitteleman nykyisen päärakennuksen todettiin säilyneen pääosin hyvin ja soveltuvan monenlaiseen käyttöön. Selvityksessä esitettiin myös ideoita lähiympäristön mahdollisuuksista alueen tulevan kehittämisen yhteydessä.

 

Matinkylan kartanon historiaselvitys.pdf