Alikartano – Frugård

restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys

restaurointisuunnittelu 2015–­

rakennushistoriaselvitys 2018

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Frugård eli Alikartano sijaitsee Mustijoen laaksossa Mäntsälän Nummisten kylässä. Se on osa laajaa kartanoiden ja viljelymaiden muodostamaa kulttuurimaisemaa. Merkittävän rakennushistorian lisäksi Alikartano on tunnettu myös rikkaasta henkilöhistoriastaan. Tila perustettiin 1600-luvun alussa, ja vuonna 1709 se siirtyi Nordenskiöld-suvun esi-isien omistukseen. Alikartano oli aikanaan eräänlainen mallitila, jonka pelloilla kokeiltiin jo 1700-luvun puolivälissä uusia viljelystapoja ja kasvatettiin ennen tuntemattomia hyötykasveja. Nykyinen päärakennus eli Ylipytinki valmistui vuonna 1805.

Museoviraston lausunnossa vuodelta 1978 Alikartanoa kuvaillaan seuraavasti: ”Alikartano edustaa aikakaudelleen ja alueelleen tyypillistä kartanoasutuksen syntyä ja kehitystä. Samalla se muodostaa henkilö- ja rakennushistorialtaan sekä arkkitehtoniselta olemukseltaan ainutlaatuisen kokonaisuuden. Rakennusryhmä säterikattoisine päärakennuksineen ja puutarhoineen heijastaa omistajien tietämystä ja persoonallista tulkintaa rakentamisen traditioista. Eri vaiheista säilyneen rakennuskannan ja puutarhan piirteet kertovat kartanon rakentumisen pitkästä historiallisesta jatkuvuudesta sukupolvien ajan. Rakennusvaiheet on suhteutettu hienosti toisiinsa vanhempia kerrostumia säästäen siten, että kokonaisuus on rakennustaiteellisesti harmoninen.”

Alikartano siirtyi Suomen valtion omistukseen vuonna 1963 ja se restauroitiin museoksi vuosien 1973–1983 aikana. Tällöin päärakennuksen huonejako palautettiin alkuperäiseksi ja seinien pintakäsittelyt ja sapluunamaalaukset konservoitiin. Kunnostuksen aikana restaurointiperiaatteissa tapahtui merkittäviä muutoksia, jotka näkyvät myös Alikartanon korjaussuunnitelmissa.

Vuodesta 1983 kartano on toiminut museona, jossa esitellään muun muassa kartanon pitkäaikaisen omistajasuvun, Nordenskiöldien tieteellisiä saavutuksia. Vuodesta 2013 Alikartanoa on hallinnoinut Senaatti-kiinteistöt. Arkkitehtitoimisto Livady on hoitanut Alikartanon restaurointisuunnittelua vuodesta 2015.

Livadyn laatima rakennushistoriaselvitys on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäisessä osassa Alikartano 1600-luvulta 1960-luvulle käydään läpi kartanon syntyvaiheet ja varhaishistoria. Toisessa osassa Museoviraston aika 1964–2013 kerrotaan kuinka kartano restauroitiin ja muutettiin museoksi. Kolmannessa osassa Inventointi ja restaurointi 2014–2018 käsitellään Alikartanon viimeisimmät muutokset ja sitä koskevat tuoreimmat tutkimukset. Osassa luodaan myös katsaus kartanon tilaan selvityksen tekohetkellä.

 

Rakennushistoriaselvityksen pdf-version voi ladata tästä:

Alikartano RHS 1-3 Livady

Alikartano RHS 2-3 Livady

Alikartano RHS 3-3 Livady