Mäntsälän Alikartano

RHS ja restaurointisuunnittelu

Restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys

Mäntsälä 2015, 2016 

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Alikartano on valtakunnallisesti merkittävä sekä sukuhistoriansa että rakennustaiteensa vuoksi.  Se oli Nordenskiöldien kotikartano ja siten suvun tunnetuimman edustajan, tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöldin lapsuudenkoti. Uusi päärakennus eli Ylipytinki (1805) kaksikerroksisine saleineen on pohjakaavaltaan, tilaratkaisultaan ja kattomuodoltaan  ainutlaatuinen aikakautensa edustaja suomalaisessa kartanorakentamisessa. Keskeissalia kiertää toisessa kerroksessa lehteri, jonka ikkunat valaisevat tilan ylhäältä. Tämä näkyy rakennuksen omintakeisessa ulkomuodossa säterikattona.  

Alikartano siirtyi valtion omistukseen vuonna 1964 ja on toiminut museona vuodesta 1983. Kartano ja sitä ympäröivä viljelymaisema kuuluvat valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 -listaukseen. 

Rakennushistoriaselvitys valmistuu vuoden 2018 aikana.