Lyytikkälän talomuseo

restaurointikirja ja rakennushistoriaselvitys

Restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja

2014- 

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Lyytikkälän talo pihapiireineen on komea ja hyvin säilynyt esimerkki vauraasta eteläsavolaisesta talonpoikaistalosta. Suuri osa rakennuksista on Lyytikkälän kukoistuskaudelta, 1800-luvun jälkipuoliskolta, mutta pihapiirissä on myös 1700-luvun rakennuksia. 1960-luvulle tultaessa talon väki väheni yhteen. Isännän vanhaan perinteeseen tukeutuvaan elämäntapaan eivät kuuluneet nykyaikaiset uudistukset, ja talo säilyi hyvin autenttisena vaikkakin joutui huonoon kuntoon. Valtio osti talon vuonna 1984 ja kunnosti sen museoksi, jonka rakennukset ja esineistö kertovat 1800- ja 1900-luvun talonpoikaisesta työympäristöstä ja elämäntavasta.

Lyytikkälällä on strategisena kulttuurikohteena vakaa asema valtion omistamien museoiden joukossa. Maatalouskäytön päätyttyä vaikeampaa on vaalia Lyytikkälän perinteistä maisemaa, johon kuuluvat komeasti kalavesille viettävät pellot ja näkymä kirkolle.

Restaurointisuunnittelun lisäksi työ sisältää rakennushistoriaselvityksen, inventoinnin, dokumentoinnin ja raportoinnit.

Selvityksen voi ladata tästä:

2019_Livady_Mikkeli_Lyytikkälän_talo_Restaurointikirja_lowres