Lydmanin talo

Restaurointi ja käyttötarkoituksen muutos

2018–2023

Tammisaari

Tilaaja: Arthur Aminoff, Kiinteistö Oy Tammisaaren Raatihuoneentori

 

Constantin Kieseleffin suunnittelema Lydmanin talo on Tammisaaren vanhimpia kivitaloja. Kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus valmistui raatihuoneentorin laidalle vuonna 1880. 1950-luvun lopulla talo modernisoitiin sumeilematta tavarataloksi: julkisivut riisuttiin koristeista, nurkkaerkkeri purettiin, 1. kerros avattiin yhdeksi tilaksi, ikkunat uusittiin, sisäänkäyntejä ja sisäportaita muutettiin, torille avattiin suuret näyteikkunat ja ilmanvaihto koneistettiin. 1980-luvulla purettiin laajennusosan tieltä pois ensimmäisen kerroksen pihanpuoleisen nurkka. Samassa yhteydessä tehtiin kuitenkin myös palauttavia julkisivumuutoksia, rakennettiin uudelleen nurkkaerkkeri ja pienennettiin ikkunoita. Talo suojeltiin kaavassa vuonna 1992.

Kun talo sai uuden omistajan vuonna 2017, se päätettiin restauroida ja palauttaa pääosin asuinkäyttöön: sinne tuli alkuperäispiirustuksia mukaillen kolme asuntoa ja liikehuoneisto. 1980-luvun sisäilmaongelmainen myymäläsiipi purettiin pois, ja talon nurkka muurattiin taas ehjäksi. Sisätiloissa tehtiin kattavat pintatutkimukset. Uudet materiaalit, rakenteet ja työtavat valittiin mahdollisuuksien mukaan siten, että ne ovat sopusoinnussa vanhan rakennuksen kanssa. Tavoitteena oli terveellisyys, kestävyys ja ekologisuus sekä rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävien arvojen palauttaminen.

Taloon muurattiin uudelleen painovoimaisen ilmanvaihdon edellyttämät hormit sekä savupiiput alkuperäisen kaltaisine kruunuineen. Peltikate uusittiin vanhan mallin mukaiseksi ja varustettiin jalkaränneillä ja suppiloilla. Alkuperäiset kattorakenteet säilytettiin, samoin kylmä ullakko, joka oli ainoa lähes alkuperäisinä säilynyt sisätila koko talossa. Porrashuone rakennettiin uudestaan vanhalle paikalleen, ja julkisivut palautettiin pitkälti alkuperäiseen asuunsa. Ikkunoiden alta otettiin esiin alkuperäiset koristesyvennykset, ja uusitut ikkunat vaihdettiin alkuperäisen kaltaisiksi, puisiksi T-karmi-ikkunoiksi. Koristemaalari Esa Suopanki maalasi vanhoja valokuvia mukaillen koristemaalauksen päätykolmioon.