Louhisaari

restaurointi ja rakennushistoriaselvitys

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Louhisaaren linnan 1660-luvulla valmistuneet pää- ja sivurakennukset muodostavat Suomessa poikkeuksellisen rakennetun kulttuuriympäristön. Tyyliltään ne edustavat hollantilaista klassisismia, joka omaksuttiin Ruotsiin 1640-luvulla. Louhisaari onkin rakennusaikanaan kuulunut kiinteästi Tukholman vaikutuspiiriin.

Livady toimii Louhisaaren linnanarkkitehtina, jonka vastuulle kuuluvat linnan kaikkien korjaustöiden suunnittelu ja valvonta konservoinnista LVI-töihin. Tällä hetkellä käynnissä olevista töistä merkittävin on 1600-luvulta peräisin olevan alkuperäisen kattorakenteen restaurointisuunnittelu.

Restaurointisuunnittelun ohella ja tueksi Louhisaaressa tehdään rakennushistoriaselvitystyötä. Selvitystyön painopiste on tällä hetkellä päärakennuksessa ja sen muutosvaiheissa.

 

Louhisaaren maisema