Louhisaari

restaurointi ja rakennushistoriaselvitys

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Louhisaaren linnan 1650-luvulla valmistuneet pää- ja sivurakennukset muodostavat Suomessa poikkeuksellisen rakennetun kulttuuriympäristön. Tyyliltään ne edustavat hollantilaista klassisismia, joka omaksuttiin Ruotsiin 1640-luvulla. Louhisaari onkin rakennusaikanaan kuulunut kiinteästi Tukholman vaikutuspiiriin.

Livady toimii Louhisaaren linnanarkkitehtina, jonka vastuulle kuuluvat linnan kaikkien korjaustöiden suunnittelu ja valvonta konservoinnista LVI-töihin. Tällä hetkellä käynnissä olevista töistä merkittävin on 1600-luvulta peräisin olevan alkuperäisen kattorakenteen restaurointisuunnittelu.

Restaurointisuunnittelun ohella ja tueksi Louhisaaressa tehdään rakennushistoriaselvitystyötä. Selvitystyön painopiste on tällä hetkellä päärakennuksessa ja sen muutosvaiheissa.

 

Following the standards, following the structures, SHATIS22

Louhisaaren maisema