Kuusiston kartanon päärakennus

historiaselvitys

2024

Kaarina

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Vuonna 1738 everstin virkataloksi rakennettu Kuusiston kartanon päärakennus on yksi maamme vanhimmista säilyneistä puisista asuinrakennuksista. Sitä on muutettu perusteellisesti useaan otteeseen jo 1700- ja 1800-luvuilla. Rakennusta on korotettu, satulakatto on korvattu aumakatolla, pääjulkisivuun on lisätty kuistit ja huonejakoa on muutettu.

Tämä selvitys täydentää Arkkitehtitoimisto Ark-byroon vuonna 2016 laatimaa rakennushistoriaselvitystä ja inventointia. Lisätietoa on hankittu erityisesti vuosien 1977–1989 restaurointivaiheesta, jossa kartanon päärakennus muutettiin museoksi. Lisäksi selvitykseen on koottu tietoa päärakennuksessa olleista tapeteista.

Selvityksen saavutettavan version voi ladata tästä linkistä: Kuusiston kartano – Museoksi muuttaminen