Kuusiston kartano

maisemanhoitosuunnitelma ja kunnostussuunnitelma

Kuusisto, Kaarina

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Kuusiston kartanon historia on monipolvinen, ja se ulottuu ainakin keskiajalle, jolloin tila on kuulunut läheisen piispanlinnan alaisuuteen. Nykytilanne pohjaa vahvasti sotilasvirkatalon aikaan, joka alkoi 1700-luvun alkupuolella. Ympäristö on historiallisesti kerrostunutta, ja alue on erityisen tunnettu päärakennuksen alapuolelle levittäytyvästä hedelmätarhastaan. Kartano siirtyi museoviraston hallintaan vuonna 1977 ja vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Kartanossa toimii nykyään kesäisin Kuusiston taidekartano.

Livady toimii Kuusiston kartanon maisema-arkkitehtina, jonka vastuulle kuuluvat kartanon ympäristön kaikkien kunnostus- ja hoitotöiden suunnittelu ja valvonta. Tähän mennessä on laadittu alueen hoitosuunnitelma, kartanolle ja läheiselle linnanrauniolle kulkevan yksityistien kunnostussuunnitelma, kunnostustöiden pitkän tähtäimen suunnitelma ja erinäisiä pienempiä suunnitelmia. Suunnittelutehtäviin liittyy aina alueen historian selvittämistä ja ympäristön osatekijöiden arvottamista. Historiallisten arvojen ja luontoarvojen yhteensovittamiseksi suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä Museoviraston ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa.