Kuivasaari

kulttuuriympäristöselvitys

2017–2019, Helsinki

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Noin 15 hehtaarin laajuinen Kuivasaari sijaitsee vajaan neljän kilometrin päässä Helsingin Santahaminasta etelään. Se on erityisen tunnettu järeästä Obuhov-kaksoistykkitornista, jolla ammutaan kunnialaukauksia kansallisesti merkittävinä juhlapäivinä.

Kuivasaari on osa venäläisten joukkojen ensimmäisen maailmansodan aikana rakentamaa maa- ja merilinnoituksista koostunutta ketjua, jonka päätarkoitus oli alun perin suojata Pietaria. Linnoituksen siirryttyä itsenäisen Suomen hallintaan muuttui sen puolustuksen painopiste Helsingin turvaamiseen. Toisen maailmansodan aikana Kuivasaaren linnake oli toimiva pelote, sillä tykeillä jouduttiin ampumaan ainoastaan muutaman kerran.

Sotien jälkeen saari on toiminut lähinnä vartiolinnakkeena ja koulutuskäytössä. Suomen rannikkotykistön kehityksen kannalta Kuivasaari on ollut tärkeässä asemassa, sillä juuri siellä on testattu ja otettu ensimmäisenä käyttöön useita uusia ampumamenetelmiä.

1990-luvun aikana rannikkotykistön merkitys meripuolustuksessa väheni ja lopulta vuonna 1998 koko aselaji lakkautettiin. Samaan aikaan Kuivasaarta kunnostettiin museokäyttöön. Puolustusvoimien päivittäinen toiminta Kuivasaarella päättyi vuoden 2012 alussa. Saaren ja sillä sijaitsevat rakennukset omistaa Suomen valtio, ja niitä on vuodesta 2015 asti hallinnoinut Senaatti-kiinteistöt. Asejärjestelmät kuuluvat Sotamuseolle.

Tässä selvityksessä luodaan katsaus Kuivasaaren historiaan aina 1700-luvulta lähtien, käydään läpi saarta koskevat selvitykset, kaavat ja suojelumääräykset, esitellään nykyinen ja purettu rakennuskanta ja rakennelmat, sekä nostetaan esille niitä linnakeympäristön keskeisiä piirteitä, jotka tulee ottaa huomioon tulevan käytön suunnittelussa.

Selvityksen pdf-version voi ladata tästä: