Kuhmon kirkko

rakennushistoriaselvitys ja rakennekatselmus

rakennushistoriaselvitys, rakennekatselmus, 2019

tilaaja: Kuhmon seurakunta

Kuhmon kirkon rakentamista edelsivät myrskyisät ajat paikkakunnan historiassa. Vanhan kirkon tuhopoltto ja niin kutsuttu kirkkokapina olivat kumpikin tilanteita, joissa Kuhmon väki ajautui vastakkain esivallan kanssa. Kirkko valmistui lopulta vuonna 1816, yli kymmenen vuotta sen jälkeen kun maineikas kirkonrakentaja Jacob Rijf oli laatinut siitä ensimmäiset suunnitelmat.

Kirkon nykyinen empiretyylinen ulkohahmo suurine kupoleineen on kuitenkin pitkälti peräisin arkkitehti Johan Oldenburgin suunnittelemista muutoksista vuosilta 1859–1860. Kellotapuli puolestaan rakennettiin vuonna 1862 Carl Ludvig Engelin signeeraamien piirustusten mukaan.

Talvisodassa Kuhmon kirkko kärsi pommitusvaurioita ja jopa sen purkamista uudenaikaisen pyhätön tieltä kaavailtiin. Kirkko kuitenkin päätettiin korjata entistä ehommaksi. Nykyään vanha hirsirakenteinen kirkko on Kuhmon taajaman vanhin rakennus ja sen historiallinen merkitys on tunnustettu. Rakennus on suojeltu sekä kirkkolailla ja osayleiskaavan sr-1 -merkinnällä.

Tähän rakennushistoriaselvitykseen on pyritty kokoamaan koottu Kuhmon kirkkoa koskeva rakennushistoriallinen tieto. Rakennuksen nykytila on dokumentoitu runsain valokuvin. Rakennekatselmus on tehty tulevan suunnittelun tarpeisiin.

Selvityksen pdf-version voi ladata tästä: