Europan 7 -kilpailu

kilpailuehdotus

Kilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestä

2003

 

Nimimerkki ”Valley”, kunniamaininta Europan 7 – kansainvälisessä arkkitehtikilpailukilpailussa 

Kilpailuehdotuksen laatineessa työryhmässä olivat Livadyn osakkaiden lisäksi mukana arkkitehdit Jyrki Tarpio ja Mikko Reinikainen sekä TaM Päivi Kiuru.

Ehdotus kehittää Espoon keskuksen aluetta sen nykyisistä lähtökohdista käsin siten, että esikaupunkimaisuuden hyviä puolia ei menetetä uuden rakentamisen myötä. Alueen keskellä sijaitseva niitty on jätetty avoimeksi puistoksi sekä puiston reunaan sijoitettujen koulujen pihoiksi ja kentiksi, ja uudet rakennukset on sijoitettu kilpailualueen reunoille. Puiston kaakkoispuolella sijaitsevaan rinteeseen on kehitetty erityinen rinnetalotyyppi. Puiston pohjoispuolelle on sijoitettu DIY-asuntojen (”Do it yourself”) kortteleita, jotka mahdollistavat asuntojen muunneltavuuden ja omatoimisen rakentamisen tiiviisti rakennetulla alueella.