Kiilin torppa

restaurointi

1997

Kustavi

 

Volter Kilven Kirkolle-romaanissa mainittu ”Miinan mökki” oli alun perin rakennettu niin vaatimattomasti, että sitä ei voitu nostaa kengittämistä varten; hirsiä ei ollut vaarnattu, ja osa hirsistä oli jo rakennettaessa ollut lahoja. Torppa haluttiin kuitenkin säilyttää sekä kulttuurihistoriallisen merkityksensä että käyttöarvonsa vuoksi – se kun toimii nykyään kesämökkinä. Tuvan puolen hirsirunko jouduttiin purkamaan kokonaan. Se merkittiin huolellisesti, lahovaurioituneiden hirsien tilalle tehtiin uudet ja kehikko pystytettiin vanhalle paikalleen muurin ympärille.