Kattoristikoiden ratkojat

rakennetutkimus

Nykyisen Suomen alueel­le rakennettiin keskiajalla satoja puu- ja kivikirkkoja. Tuolta ajalta säilyneitä, yhä toiminnassa olevia puurakenteita on kuitenkin nykytiedon mukaan enää noin kymmenen kivikirkon kattorakenteissa. Livady on mukana monitieteisessä hankkeessa Keskiajan puurakennusperintö Suomes­sa – Kivikirkkojen kattora­kenteet, rakennusprosessi ja rakentamisen innovaatiot. Hankkeen tavoitteena on dokumentoida systemaattisesti kaikki kyseiset rakenteet.

Kattorakenteita ja niiden yksityiskohtia tutkimalla on tarkoitus saada tietoa rakennusprosessista ja esimerkiksi keskiaikaisista työmaajärjestelyistä. Laajimmillaan hankkeen tavoitteena on ymmärtää rakenteellisten innovaatioiden ja muiden vaikutteiden kulkeutumista keskiajan Itämeren piirissä. Tutkimushankkeessa ovat mukana arkeologian, arkkitehtuurin historian, kokeellisen käsityötutkimuksen ja rakennusfysiikan näkökulmat ja taiteellisena ulottuvuutena myös dokumenttielokuvan tekeminen. Vuonna 2020 hanketta rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Hanke on osittain jatkumoa tutkimustyölle, jota Livadyssa on tehty Suomen keskiaikaisten kattorakenteiden parissa jo vuodesta 2006. Marko Huttusen opettamilla Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosas­ton kursseilla on suunniteltu Porvoon tuomiokirkon sakastin ja Pälkäneen rauniokirkon asehuoneen kattorakenteiden rekonstruktiot. Livadyn tekemien restaurointien yhteydessä tutkittiin vuosina 2007–2010 Sipoon vanhan kirkon kattoraken­teita ja vuosina 2017–2019 Keminmaan vanhan kirkon rakenteita. Pernajan kirkosta aloitettiin vuonna 2015 rakennetutki­mus.

 

Antti Seppäsen lyhytdokumenttielokuva kertoo tutkimushankkeen kenttätutkimuksista keväällä 2020.

Hankkeessa julkaistut artikkelit voit ladata tästä:

Keskiaikaisten kattoristikoiden salat avautuvat, SKAS 1/2020

Itä-Uudenmaan keskiaikaisten kivikirkkojen kronologia ja rakennusvaiheet, SKAS 2/2020