Kalkkiuuni

kokeellinen projekti

2023

Louhisaaren linna, Askainen

Senaatti

 

Vuosisatoja vanhojen muurauksien korjaaminen ja restaurointi on koettu hankalaksi nykylaastein. Vuonna 2023 suunniteltiin ja rakennettiin kalkkiuuni, jolla kokeillaan kalkin polton ja sammuttamisen mahdollisuuksia vanhan laastin ominaisuuksien ja pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi. Louhisaaren linnan puutarhaan sijoitetulla uunilla poltettiin Paraisten kalkkikiveä. Poltettu kalkki sammutettiin vedellä perinteisesti hiekkaan sekoitettuna. Harmaa väri saatiin aikaan nokipigmentillä. Ensimmäisestä erästä valmistetulla kalkkilaastilla rapattiin onnistuneesti kalkkiuunin kylki ja tehtiin pieniä koemuurauksia. Uuden vanhan laastin valmistamiseen saatiin vihjeitä pohjoismaalaisilta yhteistyökumppaneilta ja Louhisaaren 1600-luvun laastista tehdyistä ohuthietutkimuksista. Hanketta jatketaan uusilla poltto- ja sammutuskokeilla sekä järjestelmällisellä laastitutkimuksella.