K2 Metsäsika-kortteli

kortteliselvitys

2020

tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Metsäsiaksi eli Mäyräksi nimetty K2-kortteli sijaitsee Senaatintorin koilliskulmassa, Helsingin tuomiokirkon itäpuolella. Korttelin tunnetuin rakennus on alun perin yliopiston kemian laitoksen tarpeisiin vuonna 1869 valmistunut Arppeanum tunnusomaisine valurautaportaikkoineen.

Metsäsian kortteli koostuu useita eri aikakausia ja arkkitehtuurityylejä edustavista rakennuksista, joista varhaisimmat ovat Suomessa harvinaisia empiretyylisiä yksityisin varoin toteutettuja kivitaloja, ja uusin 1980-luvun alussa valmistunut suuri toimitalo. Korttelin kaikki rakennukset ovat nykyään valtioneuvoston toimistokäytössä.

1980-luvun rakennuksia lukuun ottamatta kaikki korttelin rakennukset on suojeltu asetuksella ja asemakaavassa. Useista muutos- ja korjausvaiheista huolimatta rakennuksissa on säilynyt alkuperäisen arkkitehtuurin ominaispiirteitä, etenkin katujulkisivujen osalta.

Selvityksen pdf-version voi ladata tästä: