Isosaari

kulttuuriympäristöselvitys

Kulttuuriympäristöselvitys, 2016

Helsinki

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Isosaari sijaitsee vajaat neljä kilometriä Helsingin Santahaminasta etelään, ja se on yksi Helsingin edustan uloim­mista saarista. Venäjä linnoitti Isosaaren vuosina 1913–1917 osana maa- ja merilinnoitusketjua, jonka päätarkoitus oli suojata Pietaria. Suomen itsenäistyttyä linnaketta venäläisine tykkiasemineen ja rintavarustuksineen alettiin kehittää osana Helsingin puolustusta. Uusiin tarpeisiin rakennettiin muun muassa torpedokoeasema, miehistökasarmi, ruokala ja rivitaloja. Samalla venäläisaikainen puurakennuskanta vähitellen purettiin. Puolustus­voimien toiminta Isosaaressa päättyi vuoden 2014 lopussa.

Isosaari kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävien kult­tuuriympäristöjen (RKY 2009) alueeseen yhtenä pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan linnoitteista. Kulttuurihistoriaselvitys laadittiin kaavoituksen ja päätöksenteon tueksi sekä kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyvän tiedon lähteeksi tilanteessa, jossa ryhdyttiin suunnittelemaan Isosaaren kehittämistä matkailu- ja virkistysalueeksi. Selvityksessä valotetaan Isosaaren rakentumisen ja kehittymisen vaiheita sekä esite­tään suosituksia sen kehittämiseen kulttuuriympäristön näkökulmasta.

Selvityksen voi ladata tästä linkistä:

Isosaari kulttuuriympäristöselvitys